Gereksinim ve Analiz
 • Kullanıcı isteklerinin toplanması.
 • İnceleme ve planlama.
 • Analiz üzerinde çalışmalar yapılması.
 • Fonksiyonalitenin belirlenmesi ve proje dosyasının açılması.
Tasarım
 • Proje takviminin oluşturulması.
 • Use-case, sequence database ve class diagramlarının oluşturulması.
 • Proje takviminin belirlenmesi.
 • Yazılım mimarisinin oluşturulması.
 • Yazılım aşamasında kullanılacak teknolojilere karar verilmesi.
Geliştirme
 • Gereksinimlere uygun bir şekilde, proje lideri öncülüğünde projenin geliştirilmeye başlanması.
 • Projenin belirlenen süreçte tamamlanması.
 • Belirlenen standartlara uygun kodlama yapmak.
Test
 • Black-Box, Whitebox, Stress testi, Fonksiyonellik testi,
 • Yükleme ve ad-hoc testi, araştırma testi, kullanılabilirlik testi,
 • Duman testi, yenilenme testi, seviye testi, kullanıcı kabul testi, alfa testi, beta testi gibi testleri kullandıktan sonra hazır durumda ise uygulama aşamasına geçilir
Uygulama
 • Geliştirilen yazılım öğeleri, geliştirilen veya hazır alınan donanım öğeleriyle tümleştirilir.
 • Kullanıcıya verilen eğitimden sonra kullanıma hazır olur.
Bakım ve Destek
 • İyileştirici ve düzeltici etkinlikler yer alır.
 • Sistem yaşam çevrimi boyunca devam eder, istenildiği takdirde geiliştirilebilir yapısıyla yeni versiyonları çıkartılabilir.
 • Kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesi, yeni teknolojilerin gelişmesi gibi nedenlerden dolayı güncellemeler yapılabilir.